Lidt om solceller

Skrevet af Benjamin

april 12, 2021

Lidt om Solceller 
I morgen skal jeg, sammen med Valby lokaludvalg, diskutere en ansøgning fra HOFOR omkring Lokalplan Damhusåen.

Det handler mest om solceller. Jeg er i store træk for at området bliver brugt til det formål, og her er hvorfor.

HOFOR vil gerne have mulighed for at bygge en solcellepark på det område. Der florerer flere forskellige udlægninger af hvordan området kan bruges, hvis ikke til Solceller. Jeg synes det virker som et fornuftigt sted at lægge et anlæg. Det er selvfølgelig ikke perfekt, men jeg synes det er et godt bud, og der peger på at det faktisk kan give mening at bruge netop det område.

➡️Lidt om området: Området er stærkt forurenet, faktisk i en sådan grad, at det farligt at opholde sig på området. Hvis det skal laves til et naturområde, som københavnerne får noget ud af, skal området oprenses. Det betyder at kommer til at rive hele området op, for at prøve igen. Det betyder at der ikke bliver noget uberørt natur. Der er ikke en stor biodiversitet lige nu, bl.a. fordi området er så forurenet. Og så ligger det godt sydvendt placeret, som jo er virkelig godt for solen. Sidst, men ikke mindst, området er privat ejet, så det skal købes først, inden der kan komme adgang til det. Derfor synes jeg det giver fin mening at vælge lige det område. Dog med følgende forbehold: Hofor beder om at få adgang til et stykke af parken, der ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. Det synes jeg Bestemt ikke vi skal gå med til, der er en grund til at vi beskytter kysterne, ligesom der skal være fri passage langs kysterne. Så der må de lave et lidt mindre anlæg.
Da der ikke kommer til at være adgang til området, synes jeg den visuelle løsning der bliver præsenteret, er ret god

🌤 Lidt om solceller: Solceller har relativ lille permanent indflydelse på området. Når de er bygget har de en levetid på ca. 25 år. I den tid er der ro på området, der er ikke behov for at sprøjte og på andre måder bruge kemikalier for at holde uønsket vækst væk fra området. Når der er gået solcellernes levetid, og vi måske har fået gode ideer til hvordan området kan bruges, eller er blevet meget bedre til at oprense, Så er det ikke særlig svært og invasivt at pille ned igen.

🏘 Lidt om solceller på tage: Jeg synes bestemt vi skal undersøge om det er muligt at supplere med solceller på tage, de er tættest på solen. Men det er ikke der vi er lige nu. Jeg er bestemt ikke matematiker, men her er regnestykket jeg læner mig op ad. Området er der skal bygges på er 10 hektar (ha), Jeg vil godt have bedre adgang til stranden, så 9 ha. 9 ha er 90.000 kvm, så hvis et gennemsnitligt hustagsanlæg er 45 kvm skal der 2.000 hustage til at skaffe samme antal kvadratmeter solceller. Det betyder også man skal lave etablering 2000 gange i stedet for en gang, vel og mærke på 2000 tage som HOFOR ikke ejer. Hvis vi etablerer solcelleanlægget hvor det bliver planlagt, har vi med andre ord ca. 25 år til at finde en god og bæredygtig måde at komme helt i mål med at blive grønne, og i mellemtiden bliver området ikke brugt til at bygge noget der ikke kan fortrydes på.

♻️Og så helt til sidst, synes jeg også vi skal være opmærksomme på at vi ikke både kan arbejde CO2 neutralitet, og så når vores forsyningsselskab gør det, så giver vi dem ikke lov til det.
Billedet af området, jeg har vedlagt er fra en rapport omkring foruening i området, du kan læse den hele her, viser hvor der på nuværende tidspunkt er forurenet. Og er fundet i de rapporter der er lavet. 
Dem kan man læse om her 

Se flere indlæg

HÆNG MIG OP!

HÆNG MIG OP!

Hvis du(eller nogen du kender) har tid og lyst til at hjælpe mig lørdag den 23/10, så er her noget nær årets tilbud...